Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Bibliotēka

Mazcenu bibliotēka

Adrese: Mazcenu bibliotēka Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis/fakss: 67933422
E-pasts: biblioteka@marupe.lv
Vadītāja: Dzidra Reiziņa

Darba laiks:
Pirmdiena: 10.00-18.00
Otrdiena: 10.00-18.00
Trešdiena: 9.00-16.00
Ceturtdiena: 12.00-19.00
Piektdiena: 10.00-15.00

Katra mēneša pirmā trešdiena – Spodrības diena (bibliotēka apmeklētājiem slēgta).