Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs ir Tava iespēja:

  • būt sabiedriski aktīvam, līdzdarboties dažādos projektos;
  • iegūt jaunu, sociālu un profesionālu pieredzi un zināšanas;
  • parādīt savus talantus un prasmes;
  • iegūt jaunus sociālos kontaktus, uzturēties patīkamā atmosfērā;
  • redzēt pasauli un sabiedrību;
  • īstenot savas idejas;
  • iepazīt kādu organizāciju, kāda noteikta darba specifiku;
  • tā ir arī apziņa, ka kādam var palīdzēt un paveikt lietderīgu un kādam vajadzīgu darbu.

 

Mārupes novada jaunieši, kuri ir veikuši kādu brīvprātīgo darbu, var pieteikties Apliecinājuma saņemšanai. Apliecinājumu var pievienot savam CV, iesniegt topošajam darba devējam vai pievienot sevis raksturojošajiem dokumentiem, piesakoties dalībai vietējā līmeņa vai starptautiskā jauniešu projektā. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un augstu novērtēts.

Mārupes novada Brīvprātīgā darba vadlīnijas

APLIECINĀJUMS par Brīvprātīgo darbu Mārupes novadā

Ja arī Tu vēlies darboties sabiedrības labā un reizē pats gūt vērtīgu pieredzi vai vēlies saņemt Apliecinājumu par brīvprātīgā darba veikšanu, sazinies ar Mārupes novada Izglītības dienesta vadītāju Sarmīti Antiņu, tālr. 25448489, e-pasts: sarmite.antina@marupe.lv