Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Ghetto Games Mārupē otrās sezonas svinīgā atklāšana

Ghetto Games Mārupē otrās sezonas svinīgā atklāšana - Mārupes jauniešu portāls