Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Jaunatnes politika

Jaunatnes politikas dokumenti
Pamatdokumenti jaunatnes politikā Latvijā un novadā - Jaunatnes likums, Ministru kabineta noteikumi, ES dokumenti

lasīt vairāk

Jauniešu tiesības
Jauniešu tiesības un pienākumus regulējoši dokumenti Bērnu tiesību aizsardzības likums Ministru kabineta noteikumi Nr.407 „Kārtība, kādā bērnus var iesaistīt aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu” Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

lasīt vairāk

Noderīgas saites
Junior Achievment Latvija . jal. lv/pm/parmums Brīvprātīgā darba iespējas pasākumos Latvijā . brivpratigie. lv/ Erasmus+ . erasmusplus. lv/lat/par_erasmus_plus/ Eiropas komisijas jaunatnes informācijas tīkls . eu/ Eiropas Jaunatnes forums . youthforum. org/ Nodarbinātības Valsts aģentūra -...

lasīt vairāk