Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Kontakti

Mārupes novada Dome

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads
Tālr.: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe@marupe.lv

Mārupes novada Izglītības dienests

Adrese: Daugavas iela 29a, Mārupe, Mārupes novads

Vadītāja Sarmīte Antiņa
Tālr.: 25448489; e-pasts: sarmite.antina@marupe.lv

Izglītības darba speciāliste Elita Lecko
e-pasts: elita.lecko@marupe.lv

Jaunatnes lietu speciālists Rihards Igāns
Tālr.: 25448489; e-pasts: rihards.igans@marupe.lv

Mārupes novada Jauniešu Dome

e-pasts: jauniesu.dome@marupe.lv

Informācijas ievietošanai mājas lapā www.jaunatne.lv, rakstiet uz rihards.igans@marupe.lv