Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Mārupes Jauniešu Vēstis

Sākot ar 2016.gada februāri tiek publicētas "Mārupes Jauniešu Vēstis".

 

Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Pilna versija pieejama elektroniskā veidā: www.jaunatnemarupe.lv/marupes-jauniesu-vestis.

Saturs un rakstu izlase pieejama laikrakstā “Mārupes Vēstis”, tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.

Adrese: Daugavas iela 29a, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Izdevumu sagatavoja: Mārupes novada Jauniešu Domes jaunieši 
E-pasta adreses: jauniesu.dome@marupe.lv vai marupes.jauniesu.dome@gmail.com

 

MĀRUPES JAUNIEŠU VĒSTIS 2018

 

Mārupes Jauniešu Vēstis 2018.gada MARTS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2018.gada FEBRUĀRIS

 

 

MĀRUPES JAUNIEŠU VĒSTIS 2017

Mārupes Jauniešu Vēstis 2017.gada NOVEMBRIS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2017.gada OKTOBRIS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2017.gada SEPTEMBRIS 

Mārupes Jauniešu Vēstis 2017.gada JŪNIJS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2017.gada APRĪLIS un MAIJS apvienotais numurs

Mārupes Jauniešu Vēstis 2017.gada MARTS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2017.gada FEBRUĀRIS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2017.gada JANVĀRIS

 

MĀRUPES JAUNIEŠU VĒSTIS 2016

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada FEBRUĀRIS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada MARTS    1.lapa    2.lapa   3.lapa   4.lapa   5.lapa   6.lapa   7.lapa   8.lapa

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada APRĪLIS

 Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada MAIJS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada AUGUSTS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada SEPTEMBRIS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada OKTOBRIS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada NOVEMBRIS

Mārupes Jauniešu Vēstis 2016.gada DECEMBRIS