Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Pilnveido savas argumentēšanas prasmes un iesaisties!

Pilnveido savas argumentēšanas prasmes un iesaisties! - Mārupes jauniešu portāls

 

Vai vēlies iemācīties, kā argumentēt savu viedokli? Kādām īpašībām, prasmēm un attieksmēm jāpiemīt labam oratoram? Vai vēlies uzzināt, kādai jābūt pārliecinošai runai? Kritiskās domāšanas un argumentācijas darbnīca piedāvā jauniešiem pilnveidot prasmes savu ideju aizstāvēšanai un iesaistei. Tā notiks Olaines 1. vidusskolas konferenču zālē 26. martā 16.00.

Pasākuma laikā jaunieši mācīsies, kā veidot spēcīgus un pamatotus argumentus par konkrētām tēmām, kā atpazīt loģikas kļūdas savos un oponentu izteikumos. Tāpat jaunieši mācīsies atspēkot oponentu izteiktos argumentus pēc konkrētas struktūras, uzzinās, kāda ir pārliecinoša runa, kā arī pilnveidos savas publiskās runa un uzstāšanās prasmes. Jaunieši pievērsīs uzmanību arī dažādiem attīstības plānošanas dokumentiem un plānos, kā aizstāvēt savas idejas novadu attīstībai.

Dalība pasākumā ir bezmaksas. Dalība prioritāri Babītes, Mārupes un Olaines novadu jauniešiem (transports tiks nodrošināts). Pieteikšanās: ej.uz/localactionyouth_runa!

Darbnīca tiek organizēta projektā LOCAL ACTION YOUTH. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Informāciju sagatavoja
Biedrība "Pierīgas partnerība"

Brigita Medne

Atpakaļ