Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

GLEN Latvija izsludina 2015.gada konkursu

Par GLEN

Biedrība GLEN Latvija ir nevalstiska organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā un pasaulē. GLEN Latvija ir starptautiskās GLEN programmas (Global Education Network of Young Europeans) jeb „Eiropas jauniešu globālās izglītības tīkls” īstenotāja Latvijā.


GLEN īsteno Globālās Izglītības apmācības programmu jauniešiem, kas ietver apmācības un sagatavošanas seminārus, praksi projektā Attīstības valstī un tam sekojošas iegūtās personīgās pieredzes nodošanas un sabiedrības izglītošanas aktivitātes Latvijā.

 

Latvijā 2015.gadā tiek piedāvātas divas stipendijas dalībai GLEN Globālās Izglītības apmācības programmā, kas ietver praksi projektā Gruzijā vai Tadžikistānā:

 • Gruzijā: Boržomi- Karagauli Nacionālā parka atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrāde. Lejuplādēt projekta aprakstu GLEN_LV_2015_Projekts_Gruzija.pdf (PDF 112kb)
 • Tadžikistānā: Etniskā mantojuma un tradicionālās medicīnas prakses saglabāšana. Lejuplādēt projekta aprakstu GLEN_LV_2015_Projekts_Tadžikistāna.pdf (PDF 112kb)
   

Galvenie dalībnieku atbilstības kritēriji:

 • Vecums - 21-30 gadi (pieteikšanās vai projekta laikā)
 • Angļu valodas zināšanas
 • Vēlme iegūt jaunas zināšanas un praktisku pieredzi par globālās un vietējās attīstības jautājumiem
 • Idejas un iemaņas izmantot savu projektā iegūto pieredzi, lai vēlāk informētu, izglītotu cilvēkus Latvijā
 • Izglītības, pieredzes un prasmju atbilstība projekta tēmai
 • Dalība pārrunās klātienē, Rīgā, pilsētas centrā, 2015.gada 4. un/vai 5. februārī no plkst. 16:00-19:00
   

GLEN programmas ietvaros stipendijas ieguvējam ir pienākums:

 • piedalīties praksē projektā tā norises valstī vismaz 3 mēnešus (precīzs norises laiks projekta aprakstā)
 • piedalīties divos apmācības un sagatavošanas semināros:
 • 1.seminārs Vācijā, Werftpfuhl, netālu no Berlīnes, 2015.g. 21. - 26.aprīlis
 • 2.seminārs Čehijā (vieta tiks precizēta) 2015.g. 1. - 6.jūnijs
 • piedalīties izvērtēšanas seminārā Eiropā (1 nedēļa 2016.g. martā vai aprīlī)
 • Pēc atgriešanās Latvijā sadarbībā ar biedrību GLEN Latvija organizēt globālās izglītības aktivāti, kuras ietvaros nodot savu projekta pieredzi Latvijas sabiedrībai.
   

Lūgums kandidātiem, kuri jau pieteikuma iesniegšanas brīdī zinās, ka nevarēs izpildīt kādu no augstāk minētajiem pienākumiem, piemēram, nevarēs pilnībā apmeklēt abus apmācības un sagatavošanas seminārus, pieteikumus neiesniegt!
 

Galvenie GLEN programmas mērķi ir:

 • Veicināt zināšanu izplatību par pasaules attīstības jautājumiem;
 • Stiprināt Eiropas jauniešu atbalstu ilgtspējīgai attīstībai, ekoloģiski un sociāli atbildīgam dzīves veidam;
 • Sekmēt sadarbību starp dažādām kultūrām, bagātām un mazāk turīgām valstīm.


Kā pieteikties stipendijai?

Līdz 2015.gada 30.janvārim jāatsūta GLEN Latvija sekojoši dokumenti:

 • Aizpildīta pieteikuma anketa (angļu valodā), kuru var lejuplādēt šeit PDF
 • Motivācijas vēstuli (angļu valodā);
 • CV ar foto (angļu valodā), formas paraugs lejuplādējams šeit Word


Aizpildīto pieteikuma anketu, CV un motivācijas vēstuli jānosūta Biedrībai „GLEN Latvija" uz epasta adresi: pieteikumi@glen.lv. Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuri uz e-pastu tiks saņemti līdz 2015.g. 30.janvārim plkst. 17:00.

 

Pārrunas ar kandidātiem notiks 2015.gada 4. un/ vai 5. februārī Rīgā. Lūgums pretendentiem, kuri pieteikšanās brīdī zinās, ka pārrunās piedalīties nevarēs, pieteikumus neiesniegt!

 

GLEN 2015. gada stipendiju ieguvēji Latvijā tiks paziņoti 2015. gada 16. februārī.

 

Stipendiju konkursa uzvarētājiem būs jāparaksta rakstiska vienošanās ar biedrību GLEN Latvija par abpusēju saistību izpildi, lai sasniegtu GLEN Globālās Izglītības apmācības un stipendiju programmas mērķus.

 

GLEN Latvija 2014.gada dalībnieču pieredze un iespaidi par dalību GLEN programmā un praksēs projektos:
Andra Jurgelāne Kamerūna 2014
Silvija Pūpola Uganda 2013
Laila Skujiņa Gruzija 2013

 

www.glen.lv

Atpakaļ