Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Īsteno savas idejas ar LEADER programmas atbalstu

 

  • Tev ir ideja teritorijas attīstībai, bet nepieciešams atbalsts tās īstenošanā?

Biedrība „Pierīgas partnerība”, kas darbojas Mārupes, Olaines un Babītes novados, izsludina 2. un 3. projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem. Biedrība aicina uz bezmaksas konsultācijām par projektu iesniegšanu Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, un Zemgales ielā 31, 3. stāvā, Olainē, kā arī aicina pārdomāt ideju un iepazīties ar pieejamajiem materiāliem www.pierigaspartneriba.lv (sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, noteikumiem, pieteikuma veidlapu u.c.).

Janvārī biedrība organizēs apmācības par projektu pieteikumu aizpildīšanu, seko līdzi informācijai!

 

Atpakaļ