Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Mārupes vidusskolas projekta par Mārupes dabas vērtību apzināšanu ietvaros Jauniešu Dome organizē veloorientēšanos

                         

Mārupes vidusskola ir saņēmusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu projekta „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi Mārupes novadā” īstenošanai. Projekta īstenošanas laiks 01.09.2014. – 31.12.2014.

 

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības vides izglītību un audzināšanu Mārupes novadā, sadarbībā ar iedzīvotājiem apzinot vietējās dabas vērtības, kā arī izglītojot viņus par dzīvesvietas apkārtnē esošajām dabas vērtībām, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām:

  • izstrādājot un izdodot karti ar velo maršrutu, kas aptvers interesantākās novadā sastopamās dabas vērtības, to aprakstus un fotogrāfijas;
  • noorganizējot velo orientēšanās sacensības Jaunmārupē, pieturas punktus plānojot pie ciematā sastopamajām dabas vērtībām, sniedzot izglītojošu un audzinošu informāciju par katru no tām;
  • sagatavojot publikācijas par novadā sastopamajām, projekta ietvaros izvēlētajām interesantākajām dabas vērtībām, to saglabāšanas un aizsargāšanas iespējām.

 

Laikā no 22.09.2014. – 21.10.2014. Mārupes vidusskolā notiks skolēnu, viņu vecāku un radinieku aptauja, kuras mērķis ir iegūt informāciju par Mārupes novadā sastopamajām dabas vērtībām. Iegūtā informācija tiks apkopota, bet interesantākās un pieejamākās dabas vērtības tiks izvēlētas un iekļautas velo maršruta kartē.

 

Anketas pieejamas drukātā formātā Mārupes vidusskolā un elektroniskā formātā vietnē https://www.e-formas.lv

 

Mārupes vidusskolas skolēni un novada iedzīvotāji aicināti anketēšanas laikā, t.i. no 22.09.2014. – 21.10.2014. piedalīties konkursā, iesūtot fotogrāfijas ar dabas vērtībām Mārupes novadā, norādot sūtītāja vārdu, uzvārdu un kontakttālruni, kā arī dabas vērtības atrašanās vietu uz e-pastu turisms@marupe.lv. Trīs nominācijas iegūs veicināšanas balvas.

 

11.10.2014. visi Mārupes novada iedzīvotāji ir aicināti piedalīties JAUNMĀRUPES VELO ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBĀS. Pulcēšanās plkst.10.00 pie Jaunmārupes ūdenstorņa.

 

Projekta budžets ir 2947 EUR, no kuriem 85% finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, bet 15% Mārupes novada Dome.

Atpakaļ