Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Bezdarbnieku stipendijas un atlīdzības neapliks ar iedzīvotāju ienākumu nodokli

Bezdarbnieku stipendijas un atlīdzības neapliks ar iedzīvotāju ienākumu nodokli - Mārupes jauniešu portāls

Valdība otrdien, 2014.gada 22.jūlijā, atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) iniciatīvu no 2015. līdz 2017.gadam neaplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) kvalificētās stipendijas un atlīdzības, ko izmaksā bezdarbniekam aktīvo nodarbinātības pasākumu laikā.

Stipendijas un atlīdzības no 2015. līdz 2017.gadam neapliks ar nodokli, lai nepasliktinātu situāciju bezdarbniekiem (īpaši jauniešiem un ilgstošajiem bezdarbniekiem), jo iedzīvotāja ienākuma nodokļa piemērošanas gadījumā būtu nepieciešams palielināt stipendijas un atlīdzības apmēru. Tas katru gadu samazinātu 2 167 bezdarbniekiem iespēju piedalīties NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

LM uzsver, ka bezdarbniekiem aktīvo nodarbinātības pasākumu dalības laikā NVA stipendijas vai atlīdzības izmaksā, lai kompensētu dalības laikā radušos izdevumus (ceļa izdevumi, ēšanas izdevumi, mācību materiālu iegāde utt.).

Tāpat valdība atbalstīja LM iniciatīvu, sākot ar 2015.gadu, kad skolēni iesaistās NVA nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā, vecākiem saglabāt tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 22.jūlijā, valdībā izskatītais informatīvais ziņojums Par nepieciešamajām izmaiņām likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" saistībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu.

Papildu informācija:

Viktorija Buraka,

Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste,

67021666, 26100727,

viktorija.buraka@lm.gov.lv

Atpakaļ