Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

VASARAS DARBS JAUNIEŠIEM 2017. GADĀ

VASARAS DARBS JAUNIEŠIEM 2017. GADĀ - Mārupes jauniešu portāls

 

Darba vietas ir paredzētas gan teritorijas labiekārtošanas jomā (vecumā no 13 līdz 18 gadiem), gan Mārupes pašvaldības bērnudārzos, kur strādājot par pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju palīgiem (vecumā no 15 līdz 19 gadiem) jaunieši palīdzēs audzinātājām sagatavot nodarbību materiālus, apģērbt un pieskatīt bērnus pastaigu un rotaļu laikā, kā arī veikt citus ikdienas darbiņus.

Darba laiks jauniešiem ir ne vairāk kā 4 (četras) stundas dienā un 20 (divdesmit) stundas nedēļā, vienam jaunietim nostrādājot mēnesi vienas vasaras laikā.

Iesniedzamie dokumenti:

    • Iesniegums (Skatīt zemāk. Aizpildīt veidlapu varēs arī uz vietas);
    • Apliecinājums no vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem, ja jaunietis ir jaunāks par 18 gadiem (Skatīt zemāk. Apliecinājumu reģistrācijas dienā vecākam būs iespēja aizpildīt uz vietas).

 

Brīdī, kad jaunietis saņems paziņojumu par piešķirto darba vietu, pašvaldībā būs jāiesniedz:

  • Ārsta izziņa par veselības stāvokli vai Medicīnisko grāmatiņu (pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas palīgam) pirms darba uzsākšanas;
  • Jānokārto elektroniskā nodokļu grāmatiņa.
Sākot ar 2015.gadu, vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam). Vairāk informācijas: https://www.vid.gov.lv/lv/valsts-ienemumu-dienesta-atgadinajums-skoleniem-kas-strada-vasara-un-vinu-vecakiem

 

Jaunieši piesakās darbam vasarā iesniedzot dokumentus:

  • 29.aprīlī darba biržas “DZĪVO MĀRUPĒ, STRĀDĀ MĀRUPĒ” ietvaros, kas tiks rīkota Mārupē, Bebru ielas pļavā (pretī lielveikalam “Rimi”),

vai

  • 2.maijā no plkst.9.00 Izglītības dienestā Konrādu ielā 5, Mārupē vai sūtot uz e-pastu: jauniesu.darbs@marupe.lv. (Iesniegumi, kas nosūtīti pirms noteiktā laika, netiks pieņemti!!)

Pieteikties var Mārupes novadā deklarētie jaunieši vai jaunieši, kuri mācās Mārupes novada izglītības iestādēs!

Iesniedzamo dokumentu veidlapas:

1)      Iesniegumi

2)      Apliecinājums no vecākiem

Papildus informācija: Mārupes novada jaunatnes lietu speciāliste Dagnija Rjapolova: tel. 25448489, e-pasts: dagnija.rjapolova@marupe.lv, jauniesu.darbs@marupe.lv

 

 

Atpakaļ