Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Mārupes pašvaldības aktuālā informācija

Mārupes pašvaldības aktuālā informācija - Mārupes jauniešu portāls

Ar 2013.gada vasaru Mārupes pašvaldība uzsāka jauniešu vasaras nodarbinātību Mārupes novadā.

2014.gadā pašvaldība nodrošināja ar darba vietām 76 novada jauniešus.

2015.gadā pašvaldība nodrošināja ar darba vietāmnovada jauniešus: 52 darba vietas teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu strādniekiem, 40 darba vietas pirmsskolas izglītības iestādes audzinātāju palīgu darba vietas.

 

Pieteikšanās 2016.gada vasaras darbiem ir sākusies no 25.aprīļa plkst.9:00.

Iesniegumu un apliecinājumu sūtiet pa e-pastu jauniesu.darbs@marupe.lv (iesniegumi, kas nosūtīti pirms noteiktā laika, netiks pieņemti)

Pieteikties var Mārupes novadā deklarētie jaunieši vai jaunieši, kuri mācās Mārupes novada izglītības iestādēs!

 

Vispārīga informācija

Nepieciešams:

 

  • Elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa

Ministru kabineta noteikumi Nr.304 "Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa" PDF

Kā saņemt elektronisko algas nodokļu grāmatiņu

 

Sākot ar 2015.gadu, vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam). Lasiet vairāk

 

 

  • Ārsta izziņa (ka veselības stāvoklis atļauj strādāt) vai Medicīniskā grāmatiņa (Pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas palīdzei (-gam))

 

  • Iesniegums

 aizpildīta sagatavotā veidlapa:

1. Teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu strādnieku palīgam (-dzei) PDF  Word

2. Pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas palīdzei (-gam) PDF  Word

 

  • Apliecinājums no vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem

(Apliecinājumu nepieciešams aizpildīt, rakstot ar roku un atsūtīt ieskanētu kopā ar iesniegumu vai, ja jums nav iespējas ieskanēt, tad pa e-pastu atsūtiet tikai iesniegumu un vienas nedēļas laikā apliecinājumu iesniedziet Mārupes novada Domes sekretariātā.)

aizpildīta sagatavotā veidlapa:

1. Teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu strādnieku palīgam (-dzei)  PDF

2. Pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas palīdzei (-gam) (vecumā līdz 18 gadiem)  PDF

 

Pirms darba uzsākšanas darba devējs ar darbinieku slēgs darba līgumu.

 

Darba samaksa: 2,477 eiro / stundā

 

 

Papildus informācija:

Mārupes novada Izglītības dienesta vadītāja
Sarmīte Antiņa
e-pasts: sarmite.antina@marupe.lv, jauniesu.darbs@marupe.lv

 

Meklējiet arī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aktuālo informāciju www.nva.gov.lv un www.jaunatnemarupe.lv/nva-atbalsts-jauniesiem

Atpakaļ