Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Vispārējā un profesionālā izglītība Mārupes novadā

Vispārējā un profesionālā izglītība

Mārupes vidusskola:
Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67934372, 67934375
E-pasts: marupesvskola@parks.lv
www.marupe.edu.lv

Mārupes pamatskola:
Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads, LV – 2167
Tālrunis/Fakss: 67148306
E-pasts: skola@marupespamatsk.lv
www.marupespamatsk.lv

Jaunmārupes sākumskola:
Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV – 2166
Tālrunis: 67933594
Fakss: 67933599
E-pasts: jmsk@inbox.lv
www.jmsk.lv

Mārupes novada Skultes sākumskola:
Skultes iela 25, Skulte, Mārupes novads, LV-2108
Tālrunis/Fakss: 67915276
E-pasts: skulte.sakumskola@inbox.lv
www.skolaskulte.lv

Mārupes Mūzikas un mākslas skola:
Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166
Tālrunis: 67933403 (skolotāju istaba)
E-pasts: muzika.marupe@marupe.lv
www.muzikamakslamarupe.edu.lv 

Mārupes Sporta centrs:
Juridiskā adrese: Mārupes Sporta centrs, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149574, 26354027
E-pasts: sports@marupe.lv 
Vadītāja: Silvija Bartuševiča, silvija.bartusevica@marupe.lv

Koledžu un augstskolu kontakti:
http://www.aiknc.lv/lv/list.php